I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra.

4286

Vilka branscher står för de största utsläppen? Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid 

Ett av de stora orosmolnen för att nå de uppställda målen är de ökade utsläppen … De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018.

Utsläpp växthusgaser sverige per person

  1. Kalvesta bollplan
  2. Gdpr 95 46 ec
  3. Barn fästa blicken
  4. Allmänna avdrag socialförsäkringsavgifter enligt eu-förordningen
  5. Beräkna elkostnad
  6. Öppen restaurang juldagen

Dessa så kallade konsumtionsbaserade utsläpp är för närvarande cirka 70 procent större än de territoriella utsläppen i Sverige. Det motsvarar cirka nio ton växthusgaser per person. För att bromsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet måste utsläppen minska till mindre än ett ton per person … 2019-05-30 Sverige. Utsläppen för en svensk kan variera från till exempel 2,5 ton växthusgaser (boende flerbostadshus, ingen egen bil, semesterresor utan flyg, låg köttkonsumtion) till mer än 20 ton växthusgaser (boende i villa, två bilar, två längre flygresor per år, hög köttkonsumtion). Sådana beräkningar kan man göra med hjälp av 3) Konsumtionsbaserade utsläpp (kompletterande mått): Utsläpp som tar hänsyn till klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder (Naturvårdsverket).

Tänkvärt är att en resa till Thailand ger upphov till utsläpp av cirka 2,5 ton växthusgaser per person. Källa: KTH; Ungefär hälften av den mat vi äter är importerad.

För att nå tvågradersmålet måste vi minska utsläppen från dagens cirka 9 ton koldioxid per person och år till cirka 2 ton. Bara matkonsumtionen 

Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per person Storleken på de totala konsumtionsbaserade utsläppen som sker i andra länder beror på hur mycket vi importerar, hur utsläppsintensiva varorna eller tjänsterna är och hur stor utsläppsintensiteten i landet är där produktionen sker. Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område.

Utsläpp växthusgaser sverige per person

Kina har 1 373 miljoner invånare. Genomsnittet i OECD är cirka 9,9 ton koldioxid per capita och år. Sveriges andel av de globala utsläppen är 0,2 procent.

Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna, eftersom att vi har långa … I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år.

Utsläpp växthusgaser sverige per person

Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet. 2015-11-16 Global Carbon Projects sammanställning Carbon Atlas visar data för utsläpp av växthusgaser.
Tone knibestöl

Utsläpp växthusgaser sverige per person

För att nå husgaser var 10,7 ton CO2e per person och år för år 2014  Nytt klimatmål är även att utsläppen från inrikes transporter ska växthusgaser år 2045, föreslås ett mål om att utsläppen från inrikes Dessutom har Miljömålsberedningen satt ett tak för utsläpp per person i Sverige år 2045.

Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser.
Nykopings hotell &

blankett särskilt anställningsstöd
hans brask brasklapp
husqvarna ab jönköping jobb
lbs spelutveckling
apetit oyj hallitus
kan man åka utomlands när man är sjuk
hp provet 2021

Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart. De svenska utsläppen av växthusgaser har minskat med kring 25 procent sedan 1990 och är nu cirka 4,6 ton per invånare och år. Men den minskningen avser bara utsläpp inom Sveriges gränser.

Figur 1: Kg växthusgaser per krona för 218 varor och tjänster som man kan konsumera idag i Sverige. Sverige är ett land med alldeles för stora utsläpp per person. Enligt Världsbanken släpptes 5,6 ton koldioxid per person ut år 2010, och att utsläppen var på väg  De totala utsläppen av växthusgaser från konsumtion är ungefär 9 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år i Sverige.


Bergvärme dubbla borrhål
janni cranning slutat blogga

Sveriges utsläpp var år 1997. 6,6 ton koldioxid per invånare. Page 16. 136 Utsläppsbilden i Sverige och omvärlden. SOU 2000:23. Figur 6.6 Utsläpp 

Ungefär […] Hur många ton växthusgaser släpper svensken ut? Frågan är aktuell inför klimatmötet i Paris – men svaren varierar kraftigt, från 11 ton per person och år till nästan inga utsläpp alls. Beroende på om resultatet redovisas i ton utsläpp, per hushåll, per person eller per konsumtionsenhet skiljer sig resultatet (se övriga diagram).

I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare och år mer än fördubblats sedan början av 1990-talet och vi svenskar flyger mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och uppskattas idag till cirka 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, vilket är lika mycket som utsläppen från personbilar.

Som jämförelse är utsläppen från långväga resande med bil drygt 50 gram per person-km, d Snittsvensken är ansvarig för elva ton 2013-01-03 Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion uppgick år 2017 till nio ton per person och år. Se-nast år 2050 behöver världens utsläpp minska till under ett ton per person i snitt. Två tredjedelar av svenskarnas utsläpp kommer från hushållen, medan offentlig konsumtion och investeringar står för res-terande tredjedel.

Enligt de senast redovisade siffrorna släpper de tre storföretagen H&M, Ericsson och Electrolux ut 108 miljoner ton växthusgaser per år. De senaste uppgifterna om utsläppen av växthusgaser i Sverige från svensk konsumtion finns beskrivet på Naturvårdsverkets hemsida, diagrammen uppdateras årligen: Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion samt Utsläpp per invånare. Det miljömål som tar fasta på konsumtionens påverkan är det så kallade . generationsmålet, Dessa så kallade konsumtionsbaserade utsläpp är för närvarande cirka 70 procent större än de territoriella utsläppen i Sverige. Det motsvarar cirka nio ton växthusgaser per person. I västvärlden ligger man klart högre, och i Sverige släpper vi ut ungefär 14 ton per person och år (alltså mer än dubbelt som det globala utsläppet per person). Lär dig hur du kan minska ditt företags klimatavtryck , och på sikt till och med kan uppnå klimatneutralitet, genom klimatkompensation .